Пелети

Пелети

ПЕЛЕТИ

ПРЕДИМСТВА

В последните години се забелязва непрекъснат ръст в производството и употребата на биогорива.  Един от фактът е, че  като алтернатива на традиционно използваните горива, биогоривата, осен че са екологично чисти, употребата им води и до реални икономически ползи. Сред бързо навлизащите и придобиващи все по-голяма популярност биогорива са биопелетите . Те са подходящи както за битовия, така и за промишления сектор. В ролята си на биогориво, пелетите са екологично чисти и при изгарянето им не се отделят вредни емисии.Пелетите се произвеждат под форма на гранули  със стандартни размери, които се получават чрез пресоване под налягане на дървени трупи, дървесина и трици. Допълнителна информация.

пелети

Защо да предпочетем дървесните пелети?

ЕКОЛОГИЧНОСТ

Безспорно, бъдещето на нашата планета е в използването на все повече възобновяеми енергийни източници и намаляване на вредните емисии. Пелетите достойно заемат мястото си сред био-горивата, защото се произвеждат от напълно естествени ресурси и единствено чрез механична и термична преработка. Дървесните пелети, например, се правят от остатъчна дървесина, т.е. суровина, която остава като отпадък в дървопреработвателната индустрия. Тези отпадъци биват смлени, изсушени, загряти до определена температура и след това пресовани чрез специална машина, за да слепнат частиците, благодарение на съдържащия се в дървесината лигнин и да се образуват познатите дребни гранули. Така не се налага допълнителна сеч на дървета за производството на пелети, а просто дървесината се оползотворява напълно, вместо да се изхвърля. От друга страна, полученото био-гориво не съдържа никакви химии и примеси, които биха могли да навредят при изгарянето си на хората и околната среда. Вредата върху природата е сведена до минимум както при производството, така и при потреблението на дървесни пелети и това, наред тяхната икономичност и удобство, е отлична причина да се спрем на този вид гориво.

УДОБСТВО

Тук може да се каже много. От една страна, уредите за отопление, които ползват дървесни пелети, предлагат чудесни възможности за автоматизация на самия процес. По този начин не „робувате“ на отоплителната си система. Интелигентните уреди и ниското потребление Ви позволяват да сведете зареждането и почистването на системата дори до веднъж седмично.
Друго удобство на пелетите от дървесина е тяхната компактност, благодарение на която те заемат много по-малко място. Съхранението им не е сложно, а и при нас във WOLF PELLETS можете да използвате опцията съхранение в наш склад и поетапно зареждане. Веднъж при Вас, пелетите нямат нужда от цепене, сушене, редене или каквото и да било друго обгрижване. Обикновено се предлагат в удобни чували по 15 кг., което прави зареждането на котли, камини и печки съвсем лесно.
Не на последно място, дървесните пелетите като гориво Ви гарантират чистота. Те не отделят пушек, сажди или миризми, а количеството остатъчен материал след изгарянето им е минимално (около 1,5%). Именно това елиминира нуждата от често почистване на уредите и ги прави удобни за всякакъв вид камини и печки, дори не е нужен комин.

СТАБИЛНОСТ

В България, потреблението на пелети нарасна сериозно през последните години. Станахме свидетели на неколкократни промени в избора на потребителите на предпочитан метод на отопление, обусловени от промените в цените на тока или газа. Напоследък не само домакинства, но и много бизнеси преминаха на отопление с дървесни пелети – хотели, ресторанти, вериги магазини и различни производства. Модерното био-гориво намира много приложения – от отопление на жилища, до поддръжка на басейни

Във WOLF PELLETS  предлагаме пелети от най-високо качество сертифицирана био дървесина , клас А1 . На Ваше разположение сме за всякакви въпроси. Свържете се с нас!

Характеристики на нашите пелети.

70 % Широколистни 30% Иглолистни

Диаметър (D) – 6mm

Калоричност – 5.3 Kw/h/kg

Остатъчна влажност – <7%

Съдържание на пепел – < 0.5%

Обем на Kg/M3 – 642 ± 6 Kg

Химически добавки – отсъстват

Само иглолистни

Диаметър (D) – 6mm

Калоричност – 4.85 Kw/h/kg

Остатъчна влажност – <5.30%

Съдържание на пепел – < 0.5%

Обем на Kg/M3 – 642 ± 6 Kg

Химически добавки – отсъстват